Profesjonalne i darmowe porady prawne? Czy to możliwe?

adwokat

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy prawnej, ale go na nią nie stać, to warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak pro bono. Niektóre kancelarie adwokackie świadczą swoje usługi dobrowolnie i bezpłatnie. W Polsce jest też wiele punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, więcej informacji można znaleźć w internecie lub bezpośrednio w urzędzie gminy/miasta. Wystarczy spełnić jeden warunek typu bycie osobą w podeszłym wieku, korzystającą ze świadczeń opieki społecznej, weteranem, użytkownikiem karty dużej rodziny itd.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, adwokat czy radca prawny, za ich usługi trzeba będzie zwykle zapłacić. Oczywiście są pewne wyjątki. Niektóre osoby mogą liczyć na otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej, oczywiście jeśli spełniają określone warunki. W tym celu warto udać się do starostwa lub urzędu gminy/miasta. Jeśli ktoś z jakichś powodów nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, to wymaga to złożenia odpowiedniego oświadczenia pisemnego. Oczywiście wiąże się to z koniecznością załatwienia formalności. W pierwszej kolejności wypełnia się kartę nieodpłatnej pomocy, wpisuje w niej szereg istotnych danych, nie dotyczą one tylko personaliów. Nieodpłatną obsługę prawną oferują jednostki publiczne i niepubliczne oraz prowadzące działalność pożytku publicznego na zlecenie. Starosta powinien przekazać listę, w której znajdują się wszystkie dostępne punkty wraz z ich danymi teleadresowymi. Można zapoznać się z nią w biuletynie informacji publicznej. Informacje widnieją na stronach internetowych urzędu starostwa i gminy.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać darmowe porady prawne?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kogo nie stać na uiszczenie opłaty za świadczone usługi. Oczywiście konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, aby móc się zakwalifikować. Można liczyć na doradztwo z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego. Wypełnia się specjalną kartę nieodpłatnej pomocy. Bezpłatnej obsługi prawnej nie uzyskają osoby w przypadku spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Darmowe konsultacje z prawnikiem będą niezwykle pomocne przy zadłużeniu w banku, sporu z pracodawcą, problemów z alimentami, groźby eksmisji. W ramach bezpłatnej porady prawnej otrzyma się także pomoc dotyczącą przeliczenia emerytury, wnioskowania o rentę, przyznania mieszkania socjalnego. W przypadku ofiar przestępstw bezpłatną pomoc prawną oferuje fundusz sprawiedliwości.

Porady prawne pro bono

Kancelaria prawne w ramach swojej działalności świadczą również porady prawne pro bono. Należy jednak pamiętać, że kancelarie, które prowadzą działalność prawną na zasadach komercyjnych, usługi pro bono świadczą w ograniczonym zakresie, lub tylko w określonych dniach i godzinach.

  • 27 października 2022