Prawo pracy

Zawarcie z pracownikiem w trakcie trwania stosunku pracy, czy też po jego wygaśnięciu, dodatkowej umowy o zakazie działalności konkurencyjnej jest obecnie dosyć często spotykanym rozwiązaniem. Na podstawie takiej umowy pracodawca może dochodzić od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji, z kolei pracownikowi przysługuje od pracodawcy...

More
  • 29 października 2022